STEROWNIK SOLARNY

 

Podstawowe cechy regulatora:

 •           Wyświetlacz graficzny - ułatwia obsługę regulatora. Pozwala w prosty sposób ustalić, który schemat pracy jest realizowany oraz jakie są parametry układu.
 •           Licznik ciepła – regulator oblicza ilość ciepła pozyskanego z kolektora słonecznego.
 •           Współpraca z przepływomierzem – wejście do podłączenia impulsatora
 •           Wbudowany zegar – podtrzymywany w przypadku zaniku zasilania przez 48 godz.
 •           Wykres dzienny mocy uzyskanej na kolektorze.
 •           Statystyki tygodniowe uzysku energii słonecznej.
 •           Sygnalizacja grawitacyjnego unoszenia ciepła z zasobnika.
 •           Sterowanie pompą cyrkulacyjną CWU.
 •           Sterowanie pompą w sposób płynny - regulator steruje płynnie pompą ładującą zasobnik, co pozwala na ekonomiczne wykorzystanie energii solarnej (energia może być odzyskiwana z kolektora słonecznego nawet przy niesprzyjających warunkach pogodowych).
 •           Tryb urlopowy zabezpieczający instalację przed przegrzaniem jeśli ciepła woda nie będzie wykorzystywana.

 

 •           Funkcja chłodzenia rewersyjnego – stabilizuje temperaturę zasobnika pozbywając się nadmiaru ciepła przez kolektor.
 •           Funkcja okresowej sterylizacji zasobnika CWU – raz na tydzień temperatura zadana zasobnika CWU zostaje podniesiona do ustawionego poziomu aby usunąć mogące pojawić się w zasobniku bakterie z rodzaju Legionella.
 •           Funkcja ochrony kolektora przed zamarzaniem – regulator przeciwdziała zamarzaniu płynu solarnego uruchamiając pompę kiedy temperatura kolektora spadnie poniżej ustalonego poziomu.
 •           Funkcja ochrony zasobnika przed zamarzaniem – regulator załącza podłączoną grzałkę lub inne źródło ciepła gdy temperatura zasobnika spadnie poniżej 4°C
 •           Funkcje zabezpieczające - regulator jest wyposażony w algorytmy chroniące kolektor i zasobnik. Daje to możliwość zabezpieczenia układu przed przegrzaniem kolektora (a co za tym idzie zatrzymania ładowania zasobnika) lub przegrzaniem zasobnika.
 •           Sterowanie rozbudowanymi układami - dzięki dodatkowym wyjściom oraz po podłączeniu dodatkowych czujników, regulator może sterować rozbudowanymi układami.
 •           Interfejs cyfrowy – umożliwia monitorowanie pracy regulatora.

Przykładowe ustawienia sterownika: