KOLEKTOR SŁONECZNY

 

 

 

Dane techniczne:

Parametry

Wartość

Długość:

2018 mm

Szerokość:

1037 mm

Wysokość:

89 mm

Powierzchnia brutto:

2,090 m²

Powierzchnia czynna (apertury):

1,820 m²

Pojemność cieczowa:

0,85 l

Ciężar:

35,1 kg

Sprawność optyczna:

82,7 %

Współczynnik strat A1:

3,247 W/m²K

Współczynnik strat A2:

0,02 W/m²K²

 

Kolektory słoneczne typu płaskiego KS2100 TP ACR będą wykorzystywane do  podgrzewania ciepłej wody użytkowej.

Kolektory słoneczne (popularnie - solary) KS2100 TlP ACR powstały z myślą o zapewnieniu maksymalnej sprawności pracy. Zastosowanie specjalnej szyby antyrefleksyjnej zwiększa przepuszczalność promieniowania słonecznego, a tym samym ilość ciepła wytwarzanego przez absorber. Zwiększenie rocznego uzysku ciepła przez kolektor KS2100 TP ACR w porównaniu do kolektora ze zwykłą szybą strukturalną KS2100 TP AC, według danych Instytutu SPF Rapperswil może sięgać 8-10%.

Do budowy absorbera zastosowane zostały: aluminium oraz miedź łączone ze sobą najnowocześniejszą metodą spawania laserowego.

 Cechy szczególne kolektora słonecznego:

  • obudowa wykonana z giętego profilu aluminiowego dla zapewnienia sztywności konstrukcji odporna na wpływ warunków zewnętrznych
  • szyba ze szkła antyrefleksyjnego o podwyższonej w porównaniu do szkła solarnego, przepuszczalności promieniowania słonecznego
  • płyta absorbera łączona z orurowaniem spawaniem laserowym
  • absorber wykonany jest z blachy aluminiowej o zwiększonej grubości 0,50 mm dla podwyższenia zdolności przewodzenia ciepła
  • warstwa absorbera - selektywna BlueTec o wysokiej absorpcji 95% i niskiej emisyjności 5%
  • układ harfowy przewodów z miedzi zapewnia minimalne opory przepływu, zmniejszając zużycie energii elektrycznej przez pompę obiegową, zapewniając także sprawne opróżnianie z glikolu w przypadku przegrzewania i stagnacji kolektora
  • niskie straty ciepła do otoczenia, dzięki zastosowaniu skutecznej izolacji cieplnej z wełny mineralną dna obudowy i ścianek bocznych

 Możliwości zabudowy kolektora słonecznego

Zalecany jest montaż kolektora w pozycji nachylonej do poziomu od 30 do 60o. Dla dachów o mniejszym nachyleniu możliwe jest zastosowanie korekcyjnych uchwytów mocujących. Dla dachów płaskich, elewacji, a także dla zabudowy na poziomie terenu, dostępne są konstrukcje uniwersalne. Możliwy jest także montaż kolektorów słonecznych w połaci dachu krytego dachówką falistą, nachylonego przynajmniej 30o do poziomu. Dostępne okucia budowlane zapewniają integrację pola kolektorów słonecznych z połacią dachu.

 Sprawność kolektora słonecznego

Parametry kolektora słonecznego KS2100 TP ACR zostały potwierdzone w testach przeprowadzonych w Instytucie SPF Rapperswil w Szwajcarii. Sprawność optyczna 82% klasyfikuje kolektor do grupy najbardziej efektywnych na rynku europejskim kolektorów słonecznych. Podane w tabeli wartości sprawności optycznej i strat ciepła odniesione są do powierzchni apertury (czynnej).

 Jakość kolektora słonecznego

Kolektor słoneczny KS2100 TP ACR posiada certyfikat SOLAR KEYMARK, który stanowi potwierdzenie jakości zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 12975. Testy jakościowe, jakim poddaje się kolektor wg normy, zakładają warunki minimum 20-letniej jego eksploatacji. Kolektory słoneczne firmy Hewalex od ponad 20 lat znajdują zastosowanie na rynku polskim i zagranicznym.