Gmina Somianka

Każda osoba z terenu Gminy Somianka, która podpisała umowę na „Na montaż zestawu kolektorów słonecznych”, powinna dokonać wpłaty kwoty 3.000,00 złotych, jako wkład własny na poniższy rachunek bankowy:

Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej Oddział w Somiance, nr rachunku: 38 8923 1076 0600 0824 2006 0117

W tytule dowodu wpłaty należy wpisać: wkład własny na montaż zestawu kolektorów słonecznych.

Wpłata powinna być dokonana przez właściciela z którym została zawarta umowa „Na montaż zestawu kolektorów słonecznych”.

Druk przelewu [ plik pdf ]

 

Gmina Zatory

Każda osoba z terenu Gminy Zatory, która podpisała umowę na „Na montaż zestawu kolektorów słonecznych”, powinna dokonać wpłaty kwoty 3.000,00 złotych, jako wkład własny na poniższy rachunek bankowy:

Bank Spółdzielczy w Pułtusku Oddział Zatory, nr rachunku: 63 8232 0005 6800 1270 2000 0330

W tytule dowodu wpłaty należy wpisać: wkład własny na montaż zestawu kolektorów słonecznych.

Wpłata powinna być dokonana przez właściciela z którym została zawarta umowa „Na montaż zestawu kolektorów słonecznych”.

Druk przelewu [ plik pdf ]

 

Gmina Brańszczyk

Każda osoba z terenu Gminy Brańszczyk, która podpisała umowę na „Na montaż zestawu kolektorów słonecznych”, powinna dokonać wpłaty kwoty 3.000,00 złotych, jako wkład własny na poniższy rachunek bankowy:

Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej Oddział Brańszczyk, nr rachunku: 21 8923 1063 0500 0710 2005 0146

W tytule dowodu wpłaty należy wpisać: wkład własny na montaż zestawu kolektorów słonecznych.

 

Wpłata powinna być dokonana przez właściciela z którym została zawarta umowa „Na montaż zestawu kolektorów słonecznych”. 

Druk przelewu [ plik pdf ]