Jeżeli są jeszcze chętne osoby, które zamierzają przystąpić do realizacji zadania w tym celu powinny wypełnić następujące dokumenty:

  1. Ankietę
  2. Deklaracja udziału w projekcie
  3. Umowę użyczenia
  4. Umowę na montaż zestawu kolektorów słonecznych

Wszystkie dokumenty należy dostarczyć osobiście lub przesłać listownie do Urzędu Gminy na terenie na którym Państwo zamieszkują.

Umowę użyczenia jak również Umowę na montaż zestawu kolektorów słonecznych należy dostarczyć w dwóch egzemplarzach.

Właściciel nieruchomości, który zdeklaruje chęć udziału w projekcie, zobowiązany będzie do wniesienia wkładu własnego do przedmiotowej inwestycji w wysokości 3 000,00 zł brutto w terminie 14 dni od dnia wezwania przez Gminę na rachunek Gminy wskazany w wezwaniu.

 

 Pliki do Pobrania: