foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Projekt "Zakup i montaż kolektorów słonecznych szansą na zwiększenie wykorzystania energii odnawialnej w gminach Somianka, Brańszczyk i Zatory"

Montaż solarów za 12 mln zł rozpoczęty

W dniu tj. 27.01.2015r. została podpisana umowa z wykonawcą na zadanie „Zaprojektowanie i wykonanie roboty budowlanej polegającej na montażu zestawu kolektorów słonecznych w ramach projektu „Zakup i montaż kolektorów słonecznych szansą na zwiększenie wykorzystania energii odnawialnej w Gminach Somianka, Brańszczyk i Zatory”.

Przetarg o wartości 12 milionów złotych wygrało konsorcjum firm:

HOVEN Inwestycje Sp. z o.o. (Lider) z siedzibą przy ul. Bratysławskiej 1A, 31-201 Kraków, oraz CALDORIS Polska Sp. z o.o. (partner) z siedzibą przy Al. Armii Krajowej 220, 43-316 Bielsko – Biała, które w terminie do 29.05.2014r powinna zakończyć wszystkie prace.

Projekt jest współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, Priorytet IV „Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka, Działanie 4.3 „Ochrona powietrza, energetyka” , Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

W ramach zadania Wykonawca zobowiązany będzie do zaprojektowania i wykonania roboty budowlanej polegającej na zamontowaniu instalacji kolektorów słonecznych w celu przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynkach mieszkalnych w ilości 825 szt. oraz w budynkach użyteczności publicznej w ilości 10 szt., położonych na terenie Gminy Somianka, Brańszczyk oraz Zator.

Zadanie będzie polegało na montażu kolektorów słonecznych wraz z niezbędnym osprzętem do prawidłowego działania całego układu w skład, którego będą wchodzić:

  1. a)    Kolektor słoneczny - z selektywnym pokryciem absorbera (tlenek glinu lub tlenek tytanu) wielkość kolektora uzależniona będzie od ilości osób zamieszkujących budynek oraz zapotrzebowania na ciepłą wodę użytkową
  2. b)    Zestawy przyłączeniowe kolektorów słonecznych ze sobą, z odpowietrznikiem i rurarzem 
  3. c)    Zbiornik solarny C.W.U. o pojemności w zależności od wielkości kolektora słonecznego (min. 300 litrów), wyposażony w dwie wężownice, zabezpieczenie antykorozyjne emalią ceramiczną (o odporności temperaturowej minimum 100oC) oraz dodatkowe zabezpieczenie aktywne anodą tytanową,
  4. d)   Grupa pompowa dwudrogowa
  5. e)    Zabezpieczenie przed przekroczeniem dopuszczalnej temperatury ciepłej wody użytkowej (zabezpieczenie przed poparzeniem)
  6. f)    Sterownik solarny z czujnikami wraz z zasilaniem awaryjnym 
  7. g)    Płyn solarny
  8. h)    Zestaw montażowy/konstrukcja wsporcza w zależności od lokalizacji kolektora słonecznego (dach, ściana, grunt)
  9. i)     Rury łączące kolektor z zasobnikiem

Wykonawca w ramach zadania zobowiązany będzie w szczególności do wykonania:

-        Kompletnego montażu zestawu kolektorów słonecznych według wykonanego projektu uzgodnionego z właścicielem nieruchomości

-              Instalacji odgromowej (podłączenie do istniejącej instalacji odgromowej) kolektorów słonecznych, jeśli taka istnieje w budynku,

-              Uziemienie baterii kolektorów słonecznych,

-              Napełnienie, odpowietrzenie i odpowiednie wyregulowanie przepływu cieczy wg. instrukcji producenta kolektorów słonecznych i projektu.

-              Przeszkolenie każdego użytkownika instalacji solarnej z zakresu bezpieczeństwa i prawidłowej obsługi instalacji kolektorów słonecznych.

-              Zapewnienia serwisu gwarancyjnego w okresie 5 lat od daty odbioru końcowego instalacji, obejmujący także niezbędne przeglądy gwarancyjne w okresie 5 lat od daty odbioru końcowego. W przypadku zgłoszenia reklamacji Wykonawca zapewni dojazd ekipy serwisowej w okresie 24h od zgłoszenia. Koszt przeglądu w okresie gwarancyjnym ponosi wykonawca.

-              Wymiany glikolu we wszystkich instalacjach na nowy po 5-cio letnim okresie eksploatacji.

Zestaw solarny posłuży do podgrzania cieplej wody użytkowej w indywidualnych gospodarstwach domowych. Przy spełnieniu określonych warunków i przeanalizowaniu wszystkich potrzeb i możliwości, instalacja kolektorów słonecznych jest ekonomiczna. Prądem zasilamy jedynie małą pompę obiegu solarnego, a pozyskujemy darmową energię słoneczną. Ograniczamy w ten sposób zużycie energii cieplnej ze źródeł konwencjonalnych oraz emisję spalin z nieefektywnych kotłów.

Jeżeli są jeszcze chętne osoby, które chciałyby uczestniczyć w projekcie należy zgłosić się do:

F  Z terenu gminy Somianka do pokoju nr 11 w Urzędzie Gminy Somianka.

F  Z terenu gminy Zatory

F  Z terenu gminy Brańszczyk

Wszelkich niezbędnych informacji można uzyskać telefonicznie pod              nr. 29 74 187 90 wew. 54.

 Trzeba być świadomym podejmując dzisiaj decyzję na przyszłość. Pamiętajmy, że dbając o środowisko, w konsekwencji dbamy o siebie i nasze dzieci. W kampanię na rzecz energii słonecznej powinien zaangażować się każdy region, powiat i gmina.

Bo ochrona środowiska dziś – to lepsza, jakość życia jutro.

LIDER

Gmina Somianka

LIDER Gmina Somianka

Partnerzy

 Gmina Brańszczyk

Gmina Zatory