foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Projekt "Zakup i montaż kolektorów słonecznych szansą na zwiększenie wykorzystania energii odnawialnej w gminach Somianka, Brańszczyk i Zatory"

Jeżeli są jeszcze chętne osoby, które zamierzają przystąpić do realizacji zadania w tym celu powinny wypełnić następujące dokumenty:

  1. Ankietę
  2. Deklaracja udziału w projekcie
  3. Umowę użyczenia
  4. Umowę na montaż zestawu kolektorów słonecznych

Wszystkie dokumenty należy dostarczyć osobiście lub przesłać listownie do Urzędu Gminy na terenie na którym Państwo zamieszkują.

Umowę użyczenia jak również Umowę na montaż zestawu kolektorów słonecznych należy dostarczyć w dwóch egzemplarzach.

Właściciel nieruchomości, który zdeklaruje chęć udziału w projekcie, zobowiązany będzie do wniesienia wkładu własnego do przedmiotowej inwestycji w wysokości 3 000,00 zł brutto w terminie 14 dni od dnia wezwania przez Gminę na rachunek Gminy wskazany w wezwaniu.

 

 Pliki do Pobrania:

Gmina Somianka

Każda osoba z terenu Gminy Somianka, która podpisała umowę na „Na montaż zestawu kolektorów słonecznych”, powinna dokonać wpłaty kwoty 3.000,00 złotych, jako wkład własny na poniższy rachunek bankowy:

Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej Oddział w Somiance, nr rachunku: 38 8923 1076 0600 0824 2006 0117

W tytule dowodu wpłaty należy wpisać: wkład własny na montaż zestawu kolektorów słonecznych.

Wpłata powinna być dokonana przez właściciela z którym została zawarta umowa „Na montaż zestawu kolektorów słonecznych”.

Druk przelewu [ plik pdf ]

 

Gmina Zatory

Każda osoba z terenu Gminy Zatory, która podpisała umowę na „Na montaż zestawu kolektorów słonecznych”, powinna dokonać wpłaty kwoty 3.000,00 złotych, jako wkład własny na poniższy rachunek bankowy:

Bank Spółdzielczy w Pułtusku Oddział Zatory, nr rachunku: 63 8232 0005 6800 1270 2000 0330

W tytule dowodu wpłaty należy wpisać: wkład własny na montaż zestawu kolektorów słonecznych.

Wpłata powinna być dokonana przez właściciela z którym została zawarta umowa „Na montaż zestawu kolektorów słonecznych”.

Druk przelewu [ plik pdf ]

 

Gmina Brańszczyk

Każda osoba z terenu Gminy Brańszczyk, która podpisała umowę na „Na montaż zestawu kolektorów słonecznych”, powinna dokonać wpłaty kwoty 3.000,00 złotych, jako wkład własny na poniższy rachunek bankowy:

Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej Oddział Brańszczyk, nr rachunku: 21 8923 1063 0500 0710 2005 0146

W tytule dowodu wpłaty należy wpisać: wkład własny na montaż zestawu kolektorów słonecznych.

 

Wpłata powinna być dokonana przez właściciela z którym została zawarta umowa „Na montaż zestawu kolektorów słonecznych”. 

Druk przelewu [ plik pdf ]

GMINA SOMIANKA

 Spotkanie informacyjne z wykonawcą

Gmina Somianka zaprasza wszystkie osoby, które podpisały już umowę na montaż kolektorów słonecznych, jak również osoby, które chcą jeszcze uczestniczyć w projekcie na spotkanie informacyjne dotyczące montażu systemu kolektorów słonecznych, które odbędzie się w dniu 03.02.2015r. o godz. 18:00 w Zespole Szkół w Somiance (sala gimnastyczna) Somianka 24B, 07-203 Somianka.

 

GMINA ZATORY

Spotkanie informacyjne z wykonawcą

Gmina Zatory zaprasza wszystkie osoby, które podpisały już umowę na montaż kolektorów słonecznych, jak również osoby, które chcą jeszcze uczestniczyć w projekcie na spotkanie informacyjne dotyczące montażu systemu kolektorów słonecznych, które odbędzie się w dniu 04.02.2015r. o godz. 17:00

 

 

GMINA BRAŃSZCZYK

Spotkanie informacyjne z wykonawcą

Gmina Brańszczyk zaprasza wszystkie osoby, które podpisały już umowę na montaż kolektorów słonecznych, jak również osoby, które chcą jeszcze uczestniczyć w projekcie na spotkanie informacyjne dotyczące montażu systemu kolektorów słonecznych, które odbędzie się w dniu 05.02.2015r. o godz. 18:00 w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Brańszczyku ul. Jana Pawła II 43, 07-221 Brańszczyk

 

 

 

LIDER

Gmina Somianka

LIDER Gmina Somianka

Partnerzy

 Gmina Brańszczyk

Gmina Zatory